Dar z NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

Poděkování NADACI NA OCHRANU ZVÍŘAT www.ochranazvirat.cz ,

která podporuje útulky, záchranné stanice a další organizace pečující o zvířata.

Nadace na ochranu zvířat nám poskytla finanční dar ve výši 5.000,- Kč na zajištění veterinární péče. Dar byl připsán na náš transparentní účet dne 28. 3. 2023 a bude vyčerpán jako část úhrady faktury při nejbližší platbě za veterinární úkony.

Děkujeme všem lidem v Nadaci za jejich dobročinné aktivity a usilovnou práci.