Finanční dary

1)   Finančním příspěvkem na osvětu a kastrační program na účet: 

       2100555539/2010

2)  Finančním příspěvkem přímo na potřeby depozita Kočky Bohumín

2100555539/2010 variabilní symbol 702

                                      DĚKUJEME