POTVRZENÍ O DARU PRO ROK 2018

E-maily si uschováváme a po novém roce začneme potvrzení vydávat. Potřebujeme k tomu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození nebo rodné číslo. U firmy název, adresu sídla a IČO. Pro snadnější a rychlejší dohledání číslo účtu, ze kterého byl dar poslán nebo scan příjmového dokladu. Dopište, prosím,  zda stačí scan potvrzení zaslat e-mailem nebo chcete originál poslat poštou.

Děkujeme, že jste nám umožnili pomáhat.