V červnu byli adoptováni

Kostík

Laskonka

Terezka