Strom přání je tu zase!

Od 1. do 15. května zde můžete plnit přání opuštěných koček, keré jsou v péči organizací z celé České republiky. Podpořit je lze zakoupením dárku, příspěvkem do misky nebo na zdravotní péči a nejlépe také rovnou poskytnutím nového domova pro některou z nich. Na velké projekty je možné přispívat bez časového omezení. Děkujeme za každou pomoc!

Zde najdete přání našich kočiček:

www.kociciprani.cz/kocky?catName&catNameChanged=false&district=7&organization=22

A zde je projekt očkování a kastrací, kterého se můžete zůčastnit po celý rok:

www.kociciprani.cz/projekt/O%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD+a+kastrace+pro+Bohum%C3%ADnsk%C3%A9+ko%C4%8Di%C4%8Dky/65