Podmínky umístění zvířete

Zájemce o kočku si zvíře odnese pouze v případě, že se nebude jednat o zprostředkované umístění. Do nového domova je zvíře předáváno na základě závazné smlouvy o předání zvířete, která vymezuje práva a povinnosti osvojitele, a s informačními materiály (informace o péči o kočku, kocoura a kotě). Osvojitel je povinen umožnit zástupci předávající organizace kontrolu zvířete.
S osvojitelem zvířete jsou nejprve probrány podmínky, které může zvířeti poskytnout, a poté mu je doporučeno vhodné zvíře (povaha, teritorium...). Při předání nekastrovaného zvířete se osvojitel zavazuje ke kastraci a k tomu, že pokud se o zvíře nebude moci v budoucnosti starat, vrátí je do péče pečovateli, od kterého zvíře převzal. Během 2 týdnů následujících po předání zvířete je osvojitel povinen podat zprávu o tom, jak se zvířeti v novém domově daří.