Vše o adopci kočky

Podmínky umístění zvířete

Zájemce o kočku si zvíře odnese pouze v případě, že se nebude jednat o zprostředkované umístění. Do nového domova je zvíře předáváno na základě závazné smlouvy o předání zvířete, která vymezuje práva a povinnosti osvojitele, a s informačními materiály (informace o péči o kočku, kocoura a kotě)....
Celý článek

Dohoda o předání a převzetí kočky

 

Dohoda o předání a převzetí kočky.

 

 

1)Nový majitel, resp. příjemce se zavazuje,že bude o předané zvíře na vlastní náklady řádně pečovat – zajišťovat mu vhodnou stravu,hygienu(kartáčování,čištění uší,očí apod.),veterinární péči(od pravidelného očkování po ošetření v případě potřeby a dodržení předepsaného léčebného postupu),dostatečný prostor k volnému pohybu a sociální kontakt a bude dbát nejen o jeho zdraví,ale i duševní pohodu odpovídajícími životními podmínkami vhodnými pro toto zvíře.

2) Po adopci se po dobu 3 týdnů nedoporučují žádné zákroky ani vakcinace z důvodu oslabení imunity stresem ze změn.

3)V případě,že převzal nevykastrované zvíře,je povinná kastrace (doporučujeme kočku od stáří 6 měsíců a kocoura od stáří 7 měsíců.)Důvodem je současné přemnožení koček.Kastrace nezpůsobí zvířeti žádnou fyzickou ani psychickou újmu,naopak přispěje k jeho zklidnění a poslouží jeho zdraví,zejména je-li chováno v bytě.

4)Pokud podepsaný převzal zvíře již ošetřené,žádáme o uhrazení příslušného adopčního příspěvku:                                                                                                                                                                  

* zbavení vnějších i vnitřních parazitů - 300Kč

* kastrace - 400Kč                                           

* vakcinace - 200Kč.

Uhrazený příspěvek je nevratný.

5) Předávající si vyhrazuje právo kontroly plnění podmínek,jakož i právo odejmout zvíře majiteli v případě jejich neplnění,s čímž příjemce zvířete souhlasí.

6)V případě,že z různých důvodů nebude moci níže podepsaný dále zajišťovat péči o výše uvedené zvíře,odevzdá jej po dohodě zpět „opatrovníkovi“.

7)Zdravotní péči  poskytuje  AB veterinární klinika Bohumín, informace o léčbě můžete žádat na www.abvet.cz , tel: 604 954 560 , 596 012 146  nebo e-mail: abvet@seznam.cz

8)Zdravotní stav zvířete : ………………………………………….........................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

Ostatní údaje :……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Nový majitel-jméno : ………………………………………................................................................

Adresa :…………………………………………………………………………………………………

Tel.,e mail : …………………………………………………………………………………………….

Zvíře jsem převzal/a a s výše uvedenými podmínkami souhlasím.

Podpis :

               ………………………………………………

 

Předávající : ………………………………………….

Podpis :

              ………………………………………………

 

 

 

Kočky Bohumín z.s., Ostravská 84, 735 51 Bohumín 5, IČ: 026 41 887, ČÚ: 2100555539/2010

, tel. 739 880 626, e-mail: kockybohumin@seznam.cz