Potvrzení o daru za rok 2021

Milí dárci,

k vystavení potvrzení o daru potřebujeme jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození nebo rodné číslo. U firmy název, adresu sídla a IČO. Pro snadnější a rychlejší dohledání číslo účtu, ze kterého byl dar poslán nebo scan příjmového dokladu. Dopište, prosím, zda stačí scan potvrzení zaslat e-mailem nebo chcete originál poslat poštou.
Děkujeme, že jste nám opět umožnili pomáhat kočičkám.