Informace o nás

Miri Kocurová

Bohumínské depozitum se dělí na domácí depozitum paní Kocurové a na venkovní stanoviště, kde se zajišťuje  přikrmování, kastrace a veterinární péče. Plaché kočičky venku zůstávají, ty přítulnější se ze stanovišť odchytávají a učí se na bytové podmínky. Současně se také přebírají kočky od soukromých nálezců. Domácí depozitum se skládá z městského bytu 2+1 paní Kocurové, kde jsou umístěny dospělé kočičky a karanténa a dále z pronajatých prostor ve stejném domě v prvním patře, kde jsou umístěny mladé kočičky a koťátka a technické zázemí depozita. Paní  Kocurová  má odbornou způsobilost - zkoušku z  Kurzu  odchytu a  péče o opuštěná  zvířata podle  §42 odst.2 vet. zákona. Vede  provozní  řád, kartotéku  přijatých  zvířat včetně data a místa nálezu, popisu hmotnosti, zdravotního stavu, léčby, kastrace a vakcinace,  dále  seznam vydaných  zvířat a  jejich  nových  majitelů, včetně data předání, adres či míst, kde byla zvířata vypuštěna do původního prostředí a evidenci úniků zvířat z útulku. Spolek sdružuje více depozit, finanční prostředky získává  od  sponzorů  a drobných dárců, z grantů a z dotace 20.000,-Kč města  Bohumín na  kastrační program, což pokryje pouze úhrady  faktur za  kastrace. Vakcinace a léčba opuštěných koček i výdaje za krmivo a  stelivo  jsou   hrazeny  z  příspěvků  a  darů ,  které  depozitum  dostane od hodných lidí, kterým není  lhostejný osud  opuštěných koček a z příjmů  paní Kocurové. Nájem, topení, vodu a elektřinu, včetně benzínu na převozy kočiček, hradí členové spolku.

Finanční prostředky na krmivo, stelivo a veškeré veterinární výdaje jsou získávány z příspěvků a darů lidí, kterým není osud koček lhostejný. Sama paní Kocurová dotuje chod depozita ze svých příjmů, od nájmu, vody a elektřiny po náklady spojené s převážením koček a odvozem odpadu.

Depozitum Bohumín se pravidelně zúčastňuje Stromu splněných kočičích přání, kde může široká veřejnost obdarovat kočky, tím co právě potřebují – od léků po krmiva.  Také se účastní obou ostravských výstav koček, kde pořádá umísťovací výstavu. Každoročně se paní Kocurová snaží vymyslet pro děti i dospělé nějakou zábavu, letos to byla malá dražba předmětů, které depozitum dostalo darem a také krátký program v podobě Zpívánek s krajánkem s příběhy kočiček z depozita.

Každý rok jsou také organizovány akce na kterých jsou propagovány kastrace a péče o kočky  za účasti nejen veterinárních lékařů AB vet kliniky,ale i jiných specialistů jako poradce chovu,výrobců krmiv, felinoterapeutky  apod. Kočičky můžete vidět nejen na těchto akcích, ale také se přijít podívat na dny otevřených dveří.


 

počítadlo.abz.cz