I opuštěné kočičky mají své sny

Video:

www.youtube.com/watch?v=0KI1Mwzte64&feature=youtu.be

 

Naše kočičky už mají dárky - dárcům moc děkujeme. Přisypáním jakékoliv částky do jejich mističek nám dáte možnost koupit dárek i ostatním 70 kočičkám v útulku.

www.kociciprani.cz/kocky?catName&catNameChanged=false&district=7&organization=22

Také můžete podpořit náš celoroční projekt očkování a kastrací:

www.kociciprani.cz/projekt/O%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD+a+kastrace+pro+Bohum%C3%ADnsk%C3%A9+ko%C4%8Di%C4%8Dky/65